Politika zasebnosti

Nazaj

1. Splošno

Trgovec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Trgovec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Trgovec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Trgovec posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

2. Uporaba osebnih podatkov

Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek;
  • naslove za dostavo;
  • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
  • geslo v šifrirani obliki;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • državo bivanja;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Trgovec ne odgovarja.

3. Piškotki in IP naslovi

Trgovec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Trgovec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Trgovec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Trgovec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Trgovec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Trgovca.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Trgovec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, DHL, UPS ipd.) bo Trgovec zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo Trgovec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

5. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri Trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Trgovcem.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo Trgovcu sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik Trgovcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Trgovec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

6. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@kz-saleskadolina.si

 

 

Veljavno od: December 2019

 

Upravljalec te spletne strani je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o., Metleče 7, 3325 Šoštanj. Tukaj lahko najdete informacije, katere vaše osebne podatke zbiramo preko te spletne strani, na kakšni podlagi, v kakšen namen in kakšne so vaše pravice v zvezi s tem. Da bi bili čim bolj točni in ažurni, vsebine občasno tudi posodabljamo.

 

Kontakt

Preko kontaktnih obrazcev zbiramo ime, priimek, e-naslov in druge osebne podatke, ki nam jih sami zaupate (na primer: vsebino poslanega sporočila). Obdelujemo jih zgolj za to, da lahko odgovorimo na vaše sporočilo. Podatkov ne obdelujemo za noben drug namen. Ne delimo jih z nikomer, razen s pogodbenimi izvajalci, ki skrbijo za delovanje spletne strani.

 

Prijave na novice in obvestila

Preko različnih obrazcev na tem spletnem mestu zbiramo (odvisno od namena posameznega obrazca) ime, priimek, datum rojstva, podjetje, naslov (ulica, poštna številka, pošta, država), spol, telefonsko številko, e-naslov, jezik, uporabniške zahteve, datum in ura odjave, statistika (klikov, odpiranja), datum potrditve pogojev, datum soglasja, podatki v zvezi z danim soglasjem (način in oblika obveščanja, izbrane vsebine, preklic soglasja) ter druge demografske, sociografske in psihografske podatke, ki omogočajo segmentiranje oseb.

 

Podatke obdelujemo z namenom, da vam po e-pošti ali po telefonu občasno pošiljamo obvestila o aktualnih novicah in dogodkih ter naši ponudbi (neposredno trženje). Podlaga za obdelavo je vaša privolitev, ki nam jo date preko tega spletnega mesta. Podatkov ne obdelujemo za noben drug namen in jih ne delimo z nikomer, razen s pogodbenimi izvajalci, ki skrbijo za delovanje spletne strani in za programsko podporo našega poslovanja. Morebiten preklic vašega soglasja za prejemanje obvestil ali ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za neposredno trženje je omogočen v vsakem e-sporočilu ali s pisno posredovanim sporočilom na naš sedež ali na info@kz-saleskadolina.si.

 

Podatki se hranijo do najkasneje enega leta po prenehanju podlage za obdelavo podatkov. Podatki se izbrišejo ali anonimizirajo, razen pri že izvedenih obdelavah, nastalih v času, ko je za obdelavo obstajala podlaga ali v primeru, ko so podatki o preklicu oz. odjavi potrebni za spoštovanje preklica oz. odjave (velja za določene podatke).

 

Prijave na razpisana prosta delovna mesta

Preko zaposlitvenega obrazca na tem spletnem mestu zbiramo prijave na razpisana delovna mesta in vpis v zaposlitveno bazo KZ Šaleška dolina. Pri tem zbiramo ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, področje zanimanja, življenjepis/CV v obliki priložene datoteke, spremno besedilo ter podano soglasje o Izjavi o varovanju podatkov in obdelavi podatkov. Obdelujemo le podatke, ki nam jih zaupate in jih potrebujemo zaradi izvedbe razpisa in izbirnega postopka kandidatov za zaposlitev. Podatkov ne obdelujemo za noben drug namen in jih ne delimo z nikomer, razen s pogodbenimi izvajalci, ki skrbijo za delovanje spletne strani in izvajanje kadrovskih storitev. Skladno z evidenco dejavnosti obdelave »Prosilci za zaposlitev« hranimo podatke neizbranih kandidatov do konca naslednjega leta po letu posredovanja oz. pisnega preklica soglasja.

 

Nagradne igre

Preko različnih obrazcev na tem spletnem mestu zbiramo osebne podatke za sodelovanje v nagradnih igrah (odvisno od namena posamezne nagradne igre): ime, priimek, datum rojstva, naslov, spol, št. telefona, e-naslov, davčna številka (nagrajenca, kadar je to potrebno), podatki, ki se nanašajo na posamezno nagradno igro (npr. odgovori na vprašanja, …), drugi demografski, sociografski in pshiografski podatki, ki omogočajo segmentiranje oseb (za usmerjeno in prilagojeno obveščanje), datum oddaje podatkov, upravičen do nagrade, nagrada, prevzem nagrade, datum potrditve pogojev, datum soglasja, podatki v zvezi z danim soglasjem (način in oblika obveščanja, izbrane vsebine, preklic soglasja).

 

Podatke obdelujemo z namenom izvedbe nagradne igre oziroma žreba ali izbora, obveščanja o rezultatih žreba ali izbora, ter da vam po e-pošti ali po telefonu občasno pošiljamo obvestila o aktualnih novicah in dogodkih ter naši ponudbi (neposredno trženje). Podlaga za obdelavo je vaša privolitev, ki nam jo date preko tega spletnega mesta. Podatkov ne obdelujemo za noben drug namen in jih ne delimo z nikomer, razen v primeru soorganizacije nagradne igre. V slednjem primeru so pravila določena s splošnimi pogoji posamezne nagradne igre. Morebiten preklic vašega soglasja za prejemanje obvestil ali ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za neposredno trženje je omogočen v vsakem e-sporočilu ali s pisno posredovanim sporočilom na naš sedež ali na info@kz-saleskadolina.si.

 

Podatki se hranijo do preklica soglasja, razen podatkov o nagrajencu, ki se brišejo v naslednjem koledarskem letu po poteku 10 let od prevzema nagrade.

 

E-knjige in brošure

Če si z naše spletne strani naložite nekatere e-knjige in brošure, nam s tem zaupate svoje ime, priimek, e-naslov in druge osebne podatke, ki nam jih sami zaupate (na primer: demografske, sociografske in psihografske podatke, ki omogočajo segmentiranje oseb za usmerjeno in prilagojeno obveščanje). Te podatke zbiramo zato, da vas naši vodje projektov lahko kontaktirajo v zvezi s FELU MBA. Ocenjujemo, da imamo za to legitimni interes, in da s tem ne posegamo prekomerno v vaše pravice do zasebnosti. Podatkov ne obdelujemo za noben drug namen in jih ne delimo z nikomer, razen s pogodbenimi izvajalci, ki skrbijo za delovanje spletne strani in za programsko podporo. Hranijo in obdelujejo se na strežnikih znotraj EGS, toliko časa, dokler je izkazan namen, oz. do vaše odjave od prejemanja obvestil.

 

Samodejno zbiranje

Za namen delovanja in analize delovanja tega spletnega mesta nekatere podatke zbiramo tudi samodejno, med njimi pa so lahko tudi osebni podatki. Ocenjujemo, da imamo za to legitimni interes, in da s tem ne posegamo prekomerno v vaše pravice do zasebnosti. Sem sodijo nastavitve glede jezika, IP naslov, lokacija, nastavitve naprave, operacijski sistem naprave, podatki za prijavo, čas uporabe, zahtevani URL naslov, statusno poročilo, uporabnikovo orodje (podatki o različici brskalnika), operacijski sistem, rezultati (obiskovalca oz. gosta), zgodovina iskanja, ID rezervacije in vrsta videnih podatkov. Te informacije uporabljamo tudi pri preiskavah in zaznavanju prevar. Te osebne podatke lahko uporabimo tudi za oceno tveganja in v varnostne namene in vključno s preverjanjem uporabnikov. Za ta namen lahko osebne podatke delimo tudi s tretjimi osebami, npr. z organi pregona, kot to določa veljavna zakonodaja, in z zunanjimi svetovalci. Podatke lahko zbiramo samodejno tudi preko piškotkov. Za informacije o naši uporabi piškotkov kliknite tukaj. Podatkov ne delimo z nikomer, razen s pogodbenimi izvajalci, ki skrbijo za delovanje spletne strani. Nekatere podatke zbiramo tudi za oglaševalske namene (Google Remarketing in Facebook Pixel).

 

Kadarkoli lahko zahtevate popravek svojih osebnih podatkov, trajen izbris osebnih podatkov ter izvoz in vpogled oz. dostop do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, ali ugovarjate obdelavi, in sicer pisno, na e-naslov info@kz-saleskadolina.si.

 

Za vsa vprašanja, mnenja in pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov se lahko obrnete na e-naslov: info@kz-saleskadolina.si.

© KZ Saleska. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani KZ Saleska poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu KZ Saleska
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.